Grupa Kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych.

Głównym celem stworzenia GK spółek drobiarskich było uzyskanie przewagi na rynku poprzez zapewnienie maksimum zadowolenia klienta. Grupa stara się zapewnić swoim odbiorcom najszerszą ofertę handlową wysokiej jakości markowych wyrobów drobiowych. Produkty spółek Grupy Kapitałowej są oferowane na rynku po spójną grupą marek handlowych za pośrednictwem wspólnej sieci dystrybucji. W skład Grupy wchodzi 6 centrów dystrybucji,  które pokrywają obszar Polski równomierną siecią i umożliwiają dostarczenie pełnego asortymentu wyrobów do wszystkich regionów sprzedaży. Wspólny system dystrybucji i oferta handlowa umożliwiają koncentrację produkcji oraz wprowadzenie specjalizacji produktowej, który zaczyna się już na poziomie gatunków ubijanego drobiu i obejmuje zarówno produkcję mięs, jak i przetworów. Całość działań związanych z kształtowaniem oferty produktowej, reklamą i promocją marek handlowych, jak i poszczególnych produktów w GK, realizuje jeden wspólny dział marketingu.

Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie

Filarem Grupy jest spółka Indykpol S.A., która jako inwestor strategiczny posiada znaczne pakiety akcji lub udziałów w pozostałych spółkach. Indykpol integruje i koordynuje współpracę między poszczególnymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zakresie chowu oraz technologii obróbki i przetwórstwa drobiu Spółka należy do ścisłego grona liderów branży. Jest także największym producentem przetworów indyczych w Polsce. Dzięki ogólnopolskiej sieci dystrybucji Spółka oferuje swoje produkty na terenie całego kraju, ponadto jest uznanym eksporterem mięsa i przetworów drobiowych. Wieloletnie doświadczenie Spółki w zakresie technologii produkcji, zarządzania procesami produkcyjnymi oraz strategii marketingowej jest wykorzystywane w rozwoju Grupy Kapitałowej.

Zakład w Olsztynie prowadzi ubój i dzielenie indyków oraz produkuje przetwory z mięsa drobiowego, głównie indyczego. Znajdują się tu m. in. wybudowana kilka lat temu linia potokowa do produkcji parówek.  To w olsztyńskim zakładzie produkowane są między innymi popularne parówki Jedynki.

Filia OHI Frednowy

Należący do Indykpolu Ośrodek Hodowli Indyków we Frednowy koło Iławy należy do grona największym w kraju producentów towarowych piskląt indyczych, prowadzących wylęgi w oparciu o jaja pochodzące z własnych stad rodzicielskich. Do 1 lipca 2005 roku Ośrodek funkcjonował jako samodzielny podmiot - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. OHI posiada własną bazę fermową, składającą się z 6 przestrzennie izolowanych kompleksów fermowych, w których prowadzi odchów piskląt rodzicielskich oraz 6 sektorów stad dorosłych. Przestrzenna izolacja poszczególnych sektorów umożliwia zachowanie właściwych warunków weterynaryjno-zootechnicznych oraz pozwala utrzymywać równocześnie stada rodzicielskie w różnym wieku. Gwarantuje to ciągłość produkcji piskląt przez cały rok oraz wysoką jakość oferowanego materiału hodowlanego. Spółka produkuje rocznie około 8 mln sztuk piskląt. Własne stada rodzicielskie i materiał zarodowy pochodzący z najlepszych hodowli światowych, przy restrykcyjnym przestrzeganiu standardów sanitarno-weterynaryjnych daje oczekiwane efekty, tzn. zdrowe i silne biologicznie pisklęta, oferowane w konkurencyjnych cenach.

"Indykpol Brand” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spółka powstała 1 września  2015 roku w wyniku przekształcenia "Indykpol Brand Management" sp. z o.o. sp.k.  w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym udziałowcem Spółki jest  Indykpol S.A.  Spółka kontynuuje dotychczasową działalność związaną z rozwojem i zarządzaniem markami, patentami oraz znakami towarowymi, pod którymi oferowane są produkty Grupy Indykpol. Jej głównym zadaniem jest wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy przez wzrost rozpoznawalności marek i znaków towarowych wykorzystywanych przez Grupę. Oprócz działań marketingowo-reklamowych produktów, jej działalność obejmuje również pełny zakres działań związanych z tworzeniem i wprowadzeniem na rynek nowych produktów.

Nutripol Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku

Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Indykpol od 30 marca 2011 roku. Indykpol S.A. jest jedynym udziałowcem spółki. Nabycie wytwórni pasz było kolejnym etapem budowania pionowo zintegrowanej organizacji Grupy Kapitałowej Indykpol. Pionowo zintegrowana organizacja, to sprawdzony model, który gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów ekonomicznych oraz pełną kontrolę nad jakością i bezpieczeństwem produktów na wszystkich etapach. Poszerzenie działalności Grupy Indykpol o produkcję pasz zwiększyło jej konkurencyjność. Spółka zaopatruje w pasze fermy własne Indykpol S.A. oraz kontrahentów współpracujących z zakładem ubojowym w Olsztynie. Głównym celem nabycia wytwórni  było  przejęcie pełnej kontroli nad zakupami surowców paszowych oraz procesem produkcji pasz. W efekcie, przejęcie pełnej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów drobiowych. W minionych 2 latach Spółka  przeprowadziła modernizację wytwórni, która zwiększyła jej  zdolności produkcyjne  do 200 tys. ton pasz w skali roku. Zagwarantowała również poprawę parametrów jakościowych paszy oraz dała podstawy do  optymalizacji kosztów produkcji. Więcej dowiesz się na www.nutripol.pl

"Ozkom" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Spółka powstała w październiku 2007 roku. Głównym wspólnikiem Spółki jest Indykpol S.A. Od 2011 roku Spółka świadczy usługi techniczne na rzecz zakładu drobiarskiego w Olsztynie.