Bieżące

Lista podstron

projekty_uchwal_nwz_25102018_2.doc (57 KB)

Zarząd Indykpol SA przesyła w załączniu projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Nadzwyczjnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 października 2018 roku.

Dodano: 27.09.2018
Pobierz plik

rb_nr_22_zawiadomienie_i_o_polaczeniu.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 22/2018 - Zawiadomienie pierwsze o zamiarze połączenia z LZD „Eldrob” S.A.

Dodano: 21.09.2018
Pobierz plik

rb_21_zawiadomienie_o_zamiarze_polaczenia.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 21/2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawiadomienie o zamiarze połączenia Indykpol S.A. jako spółki przejmującej z Lubuskimi Zakładami Drobiarskimi „Eldrob” S.A.

Dodano: 20.09.2018
Pobierz plik

plan_polaczenia.pdf (3.5 MB)

Plan połączenia z LZD "Eldrob" S.A. - załącznik do raportu Nr 21/2018

Dodano: 20.09.2018
Pobierz plik

rb_nr19__wybor_bieglego.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący Nr 19/2018 - Wybór biegłego rewidenta

Dodano: 28.06.2018
Pobierz plik

rb_nr_13_lista_wza_.doc (30.5 KB)

Zarząd Indykpol S.A. przesyła listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2018 roku.

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik

rb_nr_14__uchwaly_podjete.pdf (0.2 MB)

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu uchwały, podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2018 roku.

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik

rb_nr_15__dywidenda.doc (24 KB)

Zarząd Indykpol SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy.

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik

rb_nr_16__wybor_rn.doc (40 KB)

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. w dniu 29 maja 2018 roku dokonało wyboru 6-cio osobowej Rady Nadzorczej Indykpol S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.

Dodano: 30.05.2018
Pobierz plik
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    24