Bieżące

Lista podstron

raport_biezacy_14_rejestracja_zmian_w_statucie.pdf (0.3 MB)

Raport bieżący nr 14 - Rejestracja zmian w statucie

Dodano: 25.07.2017
Pobierz plik

raport-biezacy-nr-13-zmiany-w-statucie-spolki.pdf (0.3 MB)

Raport bieżący nr 13/2017 - Uchwalone zmiany w Statucie Spółki

Dodano: 30.05.2017
Pobierz plik

rb-nr11_-wybor-bieglego.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 11/2017 - Wybór biegłego rewidenta

Dodano: 30.05.2017
Pobierz plik

uchwaly-podjete-wz-30052017.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 12/2017  - Uchwały podjęte na ZWZ Emitenta w dniu 30 maja 2017 roku 

Dodano: 30.05.2017
Pobierz plik

rb-nr10_lista-na-wza.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 10/2017 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta

Dodano: 30.05.2017
Pobierz plik

projekty-uchwal-wz-30052017.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 9/2017 - Projekty uchwał na  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol SA

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie przesyła projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2017 roku

Dodano: 02.05.2017
Pobierz plik

raport-biezacy-nr-8-zmiany-statutu.pdf (0.3 MB)

Raport bieżący nr 8/2017 - Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Dodano: 02.05.2017
Pobierz plik

ogloszenie-o-zwolaniu-zwz30052017.pdf (0.4 MB)

Raport bieżący nr 7/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA

Dodano: 02.05.2017
Pobierz plik

raport-biezacy-nr-6-wp-konynuuje-prace.pdf (0.2 MB)

Raport bieżący nr 6/2017 - Waldemar Połucha - Dyrektor ds Ekonomiczno-Finansowych będzie kontynuował pracę na rzecz Indykpol SA

Dodano: 28.04.2017
Pobierz plik

raport-biezacy-nr-5-wykup-obligacji.pdf (0.1 MB)

Raport bieżący nr 5/2017 - Wcześniejszy wykup obligacji nabytych przez Spółkę

Dodano: 04.04.2017
Pobierz plik
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    22